Asker Endoskopiklinikk
 
 

POLYPPER

Coloskopi etter 3 år

Coloskopi etter 3 år
"Høy risiko" :


  Multiple (> 3) tubulære adenomer
  Et stort (> 1 cm) adenom
 Villøse adenomer
 Førstegradslektning med colorektal cancer
 Adenom med grov dysplasi/ca. in situ med usikkerhet om fri reseksjonsrand skal kontrolleres med endoskopi innen 3 måneder og kirurgi vurderes.
 Adekvat fjernete polypper med grov dysplasi skal kontrolleres etter 6 måneder.
 Høyrisikogruppen følges deretter med coloskopi hvert 5.år.
Coloskopi etter 5 år
"Lav risiko":


1-2 små (< 1 cm) tubulære adenomer uten tegn til grov dysplasi
Ingen familiær disposisjon
Lavrisikogruppen følges deretter med coloskopi etter 10 år hvis polyppfri tarm.
Eldre pasienter (> 75 år) kontrolleres vanligvis ikke.
Hyperplastiske polypper kontrolleres ikke bortsett fra at det utvises skjønn der det foreligger multiple polypper og usikkerhet mhp adekvate biopsier.
 Kontrollregimer forutsetter at coloskopi er teknisk vellykket utført og at polypper er adekvat fjernet.

 1 av 8        Neste >
Skriv ut
Legg til i favoritter
Tips en venn
Ring i dag:
Tel: 66 76 06 90
 
Asker Endoskopiklinikk Søk