Asker Endoskopiklinikk
 
 

KRONISK INFLAMMATORISK TARMSYKDOM

Coloskopi hos alle med ulcerøs colitt og Crohns sykdom med totalcolitt 10 år etter symptomdebut.

Pasienter uten histologiske og/eller endoskopisk patologiske funn kontrolleres ikke rutinemessig med coloskopi.

Pasienter bør følges med kliniske kontroller etter 1-2 år og henvises tilbake til coloskopi ved klinisk residiv.

Totalcolitt og colitt til venstre flexur : alle med debut (<30 år), samtidig scleroserende cholangitt, langvarige symptomer og vedvarende symptomer etter 10 år følges med coloskopi med 1-2 års intervaller.

Distale colitter følges ikke med rutinekontroller.
Henvises tilbake til videre oppfølging og vurdering ved residiv.

Dysplasi

Ved påvisning av lavgradig monofokal dysplasi - coloskopi etter 1-2 måneder.
Residiverende lavgradig eller multifokal dysplasi samt høygradig dysplasi skal henvises til colectomi.

Forutsetning for systematisk coloskopi-kontroll ved kronisk inflammatorisk tarmsykdom er at det tas et adekvat antall biopsier. Minimum 30 biopsier og min. 6 biopsier fra hvert segment og flere fra områder med synlige sequeler.

Aminosalisylater bør doseres > 1.2 gram/d som livslang cancerprofylakse hos pasienter med totalcolitt / ve.s colitt.


Nøkkelord: tarmsykdom, undersøkelse, Asker, Bærum, Oslo, Drammen (Buskerud)

< Forrige         8 av 8        
Skriv ut
Legg til i favoritter
Tips en venn
Ring i dag:
Tel: 66 76 06 90
 
Asker Endoskopiklinikk Søk