Asker Endoskopiklinikk
 
 
 
 
 

Tarmkreft

Tarmkreft brukes som samlebegrep for alle typer kreftsykdom i tynn- og tykktarm.

I tynntarmen forekommer kreftsykdommer sjeldent. Vanligst er lymfom (lymfekreft).

Kreft i tynntarm har ikke som ende-og tykktarmskreft utgangspunkt i polypper. Sykdommene her er derfor vanskelig å forebygge.

I tykktarmen og siste del av denne – endetarmen, deles kreftsykdom gjerne opp i tykktarmskreft coloncancer) og endetarmskreft ( rectumcancer). Internasjonalt omtales ofte sykdommene som colorectal cancer. Grunnen til oppdeling her er operasjonstekniske forskjeller og at endetarmskreft statistisk har hatt en dårligere prognose(overlevelse).

Ende-og tykktarmskreft er vanlige sykdommer og rammer ca 3500 nordmenn årlig. Sykdommen oppstår i 99% av tilfellene i godartete svulster(polypper). Det er også mulig å utvikle ende-og tykktarmskreft som en komplikasjon til kronisk tykktarmsbetennelse (inflammatorisk tarmsykdom). Dette begrepet brukes om sykdommene Crohns sykdom og ulcerøs colitt.

Ende-og tykktarmskreft helbredes hvis sykdommen oppdages i et stadium uten spredningssvulst. Coloskopi (se annen info evt link her) er undersøkelsen som påviser sykdommen. Ende-og tykktarmskreft er alvorlig og kun ca halvparten av pasientene er i live 5år etter at diagnosen er stilt.

Ved coloskopi kan man påvise polypper og fjerne disse. Det er vanlig å starte med coloskopi som forebyggende undersøkelse i 45-50 års alder. Slik unngår man å utvikle ende-og tykktarmskreft. Svært viktig er det å undersøke nære slektninger til pasienter med påvist kreftsykdom. Pasienten vil deretter få et tilbud om oppfølgende coloskopi kontroll for påvisning av eventuelle nydannede polypper. Kontroll etter 3 til 5 år er vanlig.

Nøkkelord: tarmkreft - undersøkelse - Oslo, Bærum, Asker, Drammen (Buskerud)

< Forrige         2 av 6        Neste >
Skriv ut
Legg til i favoritter
Tips en venn
Ring i dag:
Tel: 66 76 06 90
 
Asker Endoskopiklinikk Søk